Εξοπλισμός καταστημάτων

Ράφια t.dexion

Eξαρτήματα Τ.dexion

Εξαρτήματα τ. ντέξιον

Κάθετα χωρίσματα τ.ντέξιον

2.10

Εξαρτήματα τ. ντέξιον

Βίδες Μ8×15 Γαλβ.

0.06

Εξαρτήματα τ. ντέξιον

Κομβοελάσματα

0.20

Εξαρτήματα τ. ντέξιον

Ζεύγη χωρισμάτων τ.ντέξιον

14.85

Εξαρτήματα τ. ντέξιον

Παξιμάδι M8 Γαλβ.

0.04

Εξαρτήματα τ. ντέξιον

Πέλματα Τ56

0.18

Εξυπηρέτηση

Θεσσαλονίκης 248 και Χρυσοστόμου Σμύρνης, Ταύρος,17778